Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Izdaja dokumentov v zvezi varstvom javnih cest in prometa na njih

Pravna podlaga:
Zakon o upravnih taksah (ZUT-I, tarifna številka 1 in 30)
Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010)

Upravna taksa:
Za izdajo soglasij je potrebno plačilo upravne takse po tarifni številki 1 in 30.

Višina upravne takse za primere pogostejših vlog:
- za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, znaša 29,5 EUR,
- za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej, znaša 44,5 EUR,
- za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu javne ceste, znaša 40,7 EUR (izdaja projektnih pogojev in soglasij v zvezi z pridobitvijo gradbenega dovoljenja je takse prosta),
- za ureditev cestnega priključka na javno cesto, znaša 29,5 EUR,
- za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javni cesti, znaša 40,8 EUR,
- za napeljevanje podzemnih ter nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste in njenega varovalnega pasu, znaša 40,7 EUR.

Namen plačila »Plačilo upravne takse«,
naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
številka računa: 01244-4440309112,
sklic: 11 75434-7111002

Vloga

Koledar dogodkov

julij 2018
P T S Č P S N
       1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

     

dne 21. julij vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • kontrada
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo