Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Prijava rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka:
Vlagatelj prijavi redni ali podaljšan obratovalni čas gostinjskega objekta oziroma kmetije na predpisanem obrazcu.
Vlogo je potrebno oddati 15 dni pred:
- začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
- začetkom obratovanja,
- spremembo obratovalnega časa.

Prijavljen redni obratovalni čas (ki ne zajema podaljšanega obratovalnega časa) ni potrebno prijaviti vsako koledarsko leto, kot je navedeno v 3. odstavku 11. člena Pravilnika.

Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju za gostinstvo pristojnega organa občine. To soglasje se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.

Pravna podlaga:
- Zakon o gostinstvu,
- Pravilnik in spremembe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Upravna taksa:
Upravna taksa po tarifni številki 1, Zakona o upravnih taksah, znaša 4,50 EUR.

Namen plačila »Plačilo upravne takse«,
naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
številka računa: 01244-4440309112,
sklic: 11 75434-7111002

Obrazci:
- Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa gostinjskega obrata ali kmetije
- Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinjskih obratov ali kmetije

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo