Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka:
Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, poda pisno vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu s prvim  odstavkom 94. člena Zakona o varstvu okolja.

Zvočne naprave se lahko uporabljajo na prireditvi brez pridobitve dovoljenja, če je njihova uporaba skladna z 12. členom Uredbe. V tem primeru je potrebno uporabo zvočnih naprav prijaviti lokalni skupnosti.

Rok za izdajo soglasja je 15 dni od vložitve popolne vloge in plačila upravne takse.

Pravna podlaga:
· Zakon o varstvu okolja uradno prečiščeno besedilo
· Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
· Zakon o javnih zbiranjih

Obvezne priloge:
- potrdilo o plačani upravni taksi,
- poročilo o emisiji hrupa v okolje ali načrt prireditvenega prostora z označeno lokacijo zvočnih naprav, njegove neposredne okolice ter dokumentacije o nazivni električni moči zvočnikov in številu zvočnikov.

Upravna taksa:
Za izdajo soglasja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačilo upravne takse po tarifni številki 1 in 3, Zakona o upravnih taksah, ki znaša 22,60 EUR, pri oddaji prijave (na podlagi 12. člena Uredbe) pa 4,50 EUR.

Namen plačila »Plačilo upravne takse«,
naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
številka računa: 01244-4440309112,
sklic: 11 75434-7111002

Obrazec:
- Prijava uporabe zvočnih naprav
- Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo