Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Javne razgrnitve

DatumNaslov
23.02.2021Javna objava z zbiranjem predlogov in pripomb k izhodiščem za pripravo SD OPN 02 Kanal ob Soči, ter javna objava Poročila o prostorskem razvoju občine Kanal ob Soči
13.11.2020Javna razgrnitev predloga proračuna za leto 2021
20.05.2020PODALJŠAN ROK za Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči
20.02.2020Zbiranje pobud in predlogov zainteresirane javnosti za pripravo 2. sprememb in dopolnitev OPN Občine Kanal ob Soči je do vključno 31. 5. 2020
10.02.2020Javna obravnava Poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih organa vrednotenja do prejetih pripomb
15.11.2019Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020
30.09.2019Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja
02.07.2019Javna razgrnitev sprememb Poslovnika in Statuta Občine Kanal ob Soči
08.03.2019Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
09.06.2017Javna razgrnitev - OSNUTEK Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in OSNUTEK Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.
03.03.2017Obvestilo o javni razgrnitvi načrtov občine za zaščito in reševanje
24.01.2017SKLEP o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 2-01: Gospodarska cona (GC) Anhovo
21.11.2016Javna razgrnitev proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2017 in 2018
30.01.2015Javna razgrnitev proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2015 in 2016
14.07.2014Dopolnjen osnutek 1. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči
28.03.20141 SD OPN Kanal - Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
05.02.2014Objavljamo Popravek javnega naznanila o razgrnitvi Sprememb in dopolnitev OPN Občine Kanal ob Sočii
25.11.2013Javna razgrnitev predloga Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014
22.02.2013Javna razgrnitev predloga proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013
11.06.2012Objavljamo ll. popravek Popisa del za Razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Čistilna naprava Kal nad Kanalom
1 2

Koledar dogodkov

marec 2021
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 5. marec vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo