Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Javne razgrnitve

DatumNaslov
20.05.2020PODALJŠAN ROK za Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči
20.02.2020Zbiranje pobud in predlogov zainteresirane javnosti za pripravo 2. sprememb in dopolnitev OPN Občine Kanal ob Soči je do vključno 31. 5. 2020
10.02.2020Javna obravnava Poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih organa vrednotenja do prejetih pripomb
15.11.2019Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020
30.09.2019Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja
02.07.2019Javna razgrnitev sprememb Poslovnika in Statuta Občine Kanal ob Soči
08.03.2019Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2019
09.06.2017Javna razgrnitev - OSNUTEK Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in OSNUTEK Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.
03.03.2017Obvestilo o javni razgrnitvi načrtov občine za zaščito in reševanje
24.01.2017SKLEP o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 2-01: Gospodarska cona (GC) Anhovo
21.11.2016Javna razgrnitev proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2017 in 2018
30.01.2015Javna razgrnitev proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2015 in 2016
14.07.2014Dopolnjen osnutek 1. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kanal ob Soči
28.03.20141 SD OPN Kanal - Stališča do pripomb iz javne razgrnitve
05.02.2014Objavljamo Popravek javnega naznanila o razgrnitvi Sprememb in dopolnitev OPN Občine Kanal ob Sočii
25.11.2013Javna razgrnitev predloga Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014
22.02.2013Javna razgrnitev predloga proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2013
11.06.2012Objavljamo ll. popravek Popisa del za Razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Čistilna naprava Kal nad Kanalom
16.12.2011Javna razgrnitev predloga proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012
19.04.2011Stališča do pripomb in predlogov podanih v postopku javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in OP za Občino Kanal ob Soči
1 2