Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Javna naročila

DatumNaslov
10.04.2015Javno naročilo za Vodovod in kanalizacija Avče: ureditev kanalizacijskega omrežja do igrišča v naselju Avče.
03.04.2015Košnja ob lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Kanal ob Soči v letu 2015
25.09.2014Izvajanje del zimske službe na območju občine Kanal ob Soči za sezono 2014/2015
30.06.2014Javno naročilo "REKONSTRUKCIJO CESTE KANAL – GORENJA VAS"
12.06.2014Objavljamo Razpis - Sanacija vrtine Ledinca
15.05.2014Javno naročilo Vodovod Kanal - Gorenja vas
28.03.2014Povabilo k oddaji ponudbe za "Košnjo ob lokalnih cestah in javnih poteh na območju občine Kanal ob Soči v letu 2014"
13.02.2014Razpis Energetska sanacija vrtca Deskle
27.01.2014Razpis: VRTEC KANAL - OPREMA
30.10.2013Javno naročilo »KULTURNI DOM V LIGU«.
23.09.2013Razpis za: »Izvajanje del zimske službe na občinskih cestah Občine Kanal ob Soči za sezono 2013/2014"
28.08.2013Razpis za "Rekonstrukcijo in delno novogradnjo lokalne ceste na Okroglem"
17.05.2013Javno naročilo - OPRAVLJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 IN 2014/2015
13.05.2013Javno naročilo - VRTEC V KANALU-DOGRADITEV IN ENERGETSKA SANACIJA
26.04.2013Košnja ob lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Kanal ob Soči v letu 2013
22.02.2013Javni razpis za oddajo javnega naročila Vodovod in kanalizacija Avče
16.01.2013Javni razpis za oddajo ponudb za prenovo javne razsvetljave v Občini Kanal ob Soči
24.09.2012Občina Kanal ob Soči objavlja razpisno dokumentacijo za Vaški dom Mihaela Gabrijelčiča Srednje -razširitev odra in napušča
05.09.2012Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku
04.06.2012Občina Kanal ob Soči objavlja popravljeno Razpisno dokumentacijo za Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Čistilna naprava Kal nad Kanalom
<< 123 4

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo