Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Program razvoja podeželja 2014 - 2020

a    

Program razvoja podeželja
Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Občina Kanal ob Soči in prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Podukrep M04.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

1.
Projekt:      NAMAKALNI SISTEM GORENJE POLJE

POVZETEK: Občina Kanal ob Soči je projekt Namakalni sistem Gorenje Polje prijavila na 1. javnem razpisu za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je Občini Kanal ob Soči odobrila nepovratna sredstva.

Ravnina pod naseljem Gorenje Polje spada v območje najboljših kmetijskih zemljišč. Že v  preteklosti je bila namenjena pridelavi sadja, zelenjave in poljščin. Več kot polovica kmetijskih zemljišč, ki so bile nekdaj njive, so sedaj travniki. Obdelovalne površine so omejene na pridelavo za lastne potrebe. Pridelava je omejena zgolj na padavinske vode. Zaradi vse pogostejših sušnih obdobij se predelava opušča.

Z izgradnjo namakalnega sistema bomo zagotovili enakomeren dostop do vode na kmetijskih zemljiščih neodvisno od vremenskih pogojev in s tem spodbudili pridelavo. Z namakanjem bo možno uvajanje novih in donosnejših kultur,  pridelava večjih količin pridelkov in zagotovljena boljša kvaliteta le teh. 

DEJAVNOSTI: Izgradnja namakalnega sistema obsega gradnjo črpališča ter vodovodnega sistema do posameznih odjemalcev. 

CILJI: Ureditev namakalnega sistema na ravnini pod naseljem Gorenje Polje. Namakalni sistem bo zgrajen za oskrbo cca 7,2 ha, predviden odvzem vode 60 m3/h.  Uporabna neto površina kmetijskih zemljišč, na katerih bo urejeno namakanje, je 6,396 ha. 

PRIČAKOVANI REZULTATI: Zgrajen namakalni sistem bo omogočil namakanje s kapljičnim sistemom, mikrorazpršilci ali kombinacija obeh. Pridelovalcem bo omogočena pridelava zelenjave in sadja za lastne potrebe kot tudi za lokalni trg.  
 
PRIDELOVALNI NAČRT

Več informacij o ukrepih Programa razvoja podeželja najdete na povezavi: https://www.program-podezelja.si
Več informacij o EKSRP najdete na povezavi: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Koledar dogodkov

junij 2021
P T S Č P S N
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

    

dne 24. junij vas vabimo:





 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo