Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

27.11.2008

Zapisniki sej občinskega sveta in silvestrovanje

Vprašanje zakaj so, glede na prejšnja leta, zapisniki sej tako površni, odnosno nesmiselni – odgovor:

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 17. redni seji dne 23.6.2008 sprejel nov Poslovnik občinskega sveta, ki ureja organizacijo in način dela občinskega sveta ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta.

5. poglavje poslovnika govori o zapisniku sej občinskega sveta. Tako je v 52. členu natančno določeno, kaj mora obsegati zapisnik:
» Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o:

 • navzočnosti članov na seji in ob posameznem glasovanju,

 • odsotnost članov sveta in razlogih zanjo,

 • udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,

 • sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljalcev, stališčih delovnih teles občinskega sveta, predlogih sklepov, o izidih glasovanja posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti,
 • -     ločenih mnenjih razpravljalcev, ki so to zahtevali,
 • vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih;«


 • Iz navedenega sledi, da so zapisniki sej oblikovani skladno z določili Poslovnika občinskega sveta in zato niso » tako površni, odnosno nesmiselni«.

  Vprašanje, zakaj zapisniki sej toliko zamujajo -  odgovor:

  54. člen Poslovnika natančno določa, kdaj se lahko zapisnik seje objavi na spletnih straneh občine. Na vsaki redni seji sveta se obravnava in potrdi zapisnik prejšnje redne seje. Šele ko občinski svet sprejme zapisnik in čistopis sprejetih sklepov,  se ju lahko objavi na spletnih straneh občine.  

  Poslovnik občinskega sveta pa si lahko v celoti preberete na spletnih straneh občine www.obcina-kanal.si pod rubriko Občinski predpisi.


  Vprašanje, ali bo letos silvestrovanje v občini ali »privat« zabava?

  Občina že lani ni organizirala silvestrovanja, ker je konkurenca v okolici prehuda (Tolmin, Nova Gorica). Ker so naša društva zelo aktivna, bi bilo število občanov na samo eni lokaciji premajhno in bi bila lahko »privat« zabava na občinski račun.

  Vprašanje nam je poslal Mitja Bernik, predsednik OOSNS Kanal

  Koledar dogodkov

  junij 2020
  P T S Č P S N

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

       

  dne 7. junij vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • defibrilatorji
  • zaposlitveni_portal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo