Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Prostor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

1. TEHNIČNI POPRAVEK, Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, Uradni list RS, št. 37/15), velja od 30. 5. 2015; na povezavi
2. ODLOK o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči, (Uradni list RS, št. 76/14), velja od 8. 11. 2014; na povezavi

Grafične priloge 1 SDOPN Kanal (Uradni list RS, št. 76/14)

-   Legenda
-   Pregledne karte
-  Priloga 1: PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA  PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
-  Priloga 2:   PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE)
-  Priloga 3: GRAFIČNI PRIKAZ VARSTVENIH REŽIMOV IN PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - Legenda

3. Obvezna razlaga OPN Kanal, (Uradni list RS, št. 80/13), velja od 1. 10. 2013, na povezavi


OPOMBA:
Celotni OPN z grafičnimi prilogami je na vpogled v tajništvu občine Kanal ob Soči.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Arhiv:
OPN - Občinski prostorski načrt

Odlok o prostorskem načrtu
Obrazložitev

Grafične priloge OPN Kanal


- legenda
- pregledna karta z listi
- pregledna karta osnovne namenske rabe prostora
- podrobna namenska raba prostora
- gospodarska javna infrastruktura

Koledar dogodkov

maj 2021
P T S Č P S N
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

      

dne 15. junij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo