Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Prostor

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

1. TEHNIČNI POPRAVEK, Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu, Uradni list RS, št. 37/15), velja od 30. 5. 2015; na povezavi
2. ODLOK o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči, (Uradni list RS, št. 76/14), velja od 8. 11. 2014; na povezavi

Grafične priloge 1 SDOPN Kanal (Uradni list RS, št. 76/14)

-   Legenda
-   Pregledne karte
-  Priloga 1: PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA  PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV
-  Priloga 2:   PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE)
-  Priloga 3: GRAFIČNI PRIKAZ VARSTVENIH REŽIMOV IN PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - Legenda

3. Obvezna razlaga OPN Kanal, (Uradni list RS, št. 80/13), velja od 1. 10. 2013, na povezavi


OPOMBA:
Celotni OPN z grafičnimi prilogami je na vpogled v tajništvu občine Kanal ob Soči.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Arhiv:
OPN - Občinski prostorski načrt

Odlok o prostorskem načrtu
Obrazložitev

Grafične priloge OPN Kanal


- legenda
- pregledna karta z listi
- pregledna karta osnovne namenske rabe prostora
- podrobna namenska raba prostora
- gospodarska javna infrastruktura