Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Okolje

POROČILA, IZSLEDKI, ŠTUDIJE

Možnosti pridelave zelenjavnih vrst na Gorenjem Polju
Jana Bolčič, KGZS GO, november 2019

- Študija

....................................................................................................................

Poročilo - Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti predvidene odpadne zemljine, ki izvira iz igrišča Vrtca Kanal in možnosti za nadaljnje ravnanje

Ljubljana, 22. 11. 2017
ARSO v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljalcu SALONIT ANHOVO, gradbeni materijali, d.d. naslednji
Sklep
------------------------------------------------------------------------------------------------
I. POROČILO - Vsebnost težkih kovin v tleh in vrtninah, ki so pridelane na izbranem območju Občine Kanal ob Soči, november 2015.
Poročilo

II. POROČILO -Pregled onesnaženosti tal s težkimi kovinami na območju vrtcev, maj 2017.
Poročilo

III. POROČILO -  Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči, maj 2017.
- 1.
- 2.

IV. POROČILO - Onesnaženosti zraka z delci PM10 in kovinami v Kanalu ob Soči (3.2.2016-2.2.2017)
Poročilo

---------------------------------------------------------------------------------------------

OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52, z dne 19.9.2007, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, izdano podjetju Salonit Anhovo d.d.
- RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja naslednje Okoljevarstveno soglasje nosilcu nameravanega posega podjetju Salonit Anhovo d.d.Datum objave: 11. 3. 2019
- Zaprosilo in Okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje zmogljivosti izkoriščanja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 ton. Datum objave: 20. 3. 2019

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 21. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo