Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Okolje

Skupna delovna skupina KS Anhovo-Deskle, KS Kanal in družbe Salonit Anhovo
za okolje in zdravje


V februarju 2015 je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Na pobudo podžupana Občine Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo. Temeljni namen delovne skupine je, da se posvetuje o temah, ki so pomembne za skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost cementarne. Med njimi so vplivi na okolje, zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupina obravnava tudi vsa aktualna vprašanja, na katera prebivalci pričakujejo odgovore.

Delovna skupina nadaljuje s svojim delom tudi v letu 2019 (1. sestanek je bil 10.12.2019, 2. sestanek pa 6.2.2020).

Pravila delovanja skupine za okolje in zdravje:
- Pravila

Člani delovne skupine:

Predsednik delovne skupine: Anton Leskovar Bolterstein
Podpredsednik delovne skupine: Franc Valentinčič

KS Anhovo-Deskle:
- Jože Valentinčič, Bevkova ulica, 5210 Deskle
- Maja Medvešček, Ložice, 5210 Deskle
- Anton Leskovar Bolterstein, Ulica Petra Skalarja, 5210 Deskle
KS Kanal:
- Risto Djurić, Ajba, 5213 Kanal
- Renato Škodnik, Gorenja vas, 5213 Kanal
- Franc Valentinčič, Morsko, 5213 Kanal
Občina Kanal ob Soči:
- Nejc Kumar, direktor občinske uprave
Salonit Anhovo:
- Tanja Ljubič Mlakar
- Klemen Stanič
- Peter Korenjak


Zapisniki:

Zapisnik 1. sestanka 10. 12. 2019

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

POROČILA, IZSLEDKI, ŠTUDIJE
Možnosti pridelave zelenjavnih vrst na Gorenjem Polju
Jana Bolčič, KGZS GO, november 2019

- Študija

....................................................................................................................

Poročilo - Ocena vrednotenja nevarnih lastnosti predvidene odpadne zemljine, ki izvira iz igrišča Vrtca Kanal in možnosti za nadaljnje ravnanje

Ljubljana, 22. 11. 2017
ARSO v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljalcu SALONIT ANHOVO, gradbeni materijali, d.d. naslednji
Sklep
------------------------------------------------------------------------------------------------
I. POROČILO - Vsebnost težkih kovin v tleh in vrtninah, ki so pridelane na izbranem območju Občine Kanal ob Soči, november 2015.
Poročilo

II. POROČILO -Pregled onesnaženosti tal s težkimi kovinami na območju vrtcev, maj 2017.
Poročilo

III. POROČILO -  Vsebnost kovin v notranjih organih divjadi, mesu kokoši in jajcih iz Občine Kanal ob Soči, maj 2017.
- 1.
- 2.

IV. POROČILO - Onesnaženosti zraka z delci PM10 in kovinami v Kanalu ob Soči (3.2.2016-2.2.2017)
Poročilo

---------------------------------------------------------------------------------------------

OKOLJEVARSTVENA DOVOLJENJA

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-8/2006-52, z dne 19.9.2007, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, izdano podjetju Salonit Anhovo d.d.
- RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja naslednje Okoljevarstveno soglasje nosilcu nameravanega posega podjetju Salonit Anhovo d.d.Datum objave: 11. 3. 2019
- Zaprosilo in Okoljevarstvenega soglasja za poseg: povečanje zmogljivosti izkoriščanja mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo na 2.000.000 ton. Datum objave: 20. 3. 2019

Koledar dogodkov

januar 2021
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 31. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo