Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sestava

Stran v pripravi!V Občinski svet Občine Kanal ob Soči so bili izvoljeni naslednji kandidati:

VOLILNA ENOTA 1:
SMC – Stranka modernega centra
Andrej Valentinčič,

Lista za zdravje in kakovost bivanja
Valentina Bevčar Stanič,
Anastazija Makorič Bevčar,

SDS – Slovenska demokratska stranka
Miha Čargo,

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Valentinčič,

SD – Socialni demokrati
Lara Lovišček,

VOLILNA ENOTA 2:
SMC – Stranka modernega centra
Grega Velušček,

Lista za zdravje in kakovost bivanja
Ivan Križnič,

NSI – Nova Slovenija krščanski demokrati
Simeon Kodelja,

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marko Bucik,

SD – Socialni demokrati
Risto Djurić,

SLS – Slovenska ljudska stranka
Peter Nanut,

VOLILNA ENOTA 3:
SDS – Slovenska demokratska stranka
Jože Valentinčič,

DESUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Aleksander Štrukelj,

SD – Socialni demokrati
Vladimir Kolmančič,
Simon Prinčič,

SLS – Slovenska ljudska stranka
Bruno Colavini,

Ugotovitveni Sklep o potrditvi mandatov članov občinskega sveta Občine Kanal ob Soči