Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Direktor občinske uprave

Nives Prijatelj, univ.dipl.ing.gr.
Direktorica občinske uprave

Trg svobode 23, 5213 Kanal
Tel. služba: (05) 3981200
Faks: (05) 3981223
Elektronski naslov: nives.prijatelj@obcina-kanal.si

Nives

Pristojnosti direktorja občinske uprave:

  • vodi, organizira, koordinira in nadzira delo občinske uprave,

  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi in drugimi organi ter organizacijami v občini,

  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske uprave za vodenje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,

  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,

  • vodi projektne skupine,

  • organizira strokovno in tehnično pripravo gradiv za občinski svet,

  • opravlja druge naloge določene z zakoni in in predpisi občine ter po odredbi ali pooblastilu župana.


  • Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan.