Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Organiziranost

MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN
Bovec, Kobarid,Tolmin in Kanal ob Soči


ZAPOSLENI V MEDOBČINSKI UPRAVI OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI:

Sedež medobčinske uprave:
Trg svobode 2, 5222 Kobarid
fax: 05 933 45 44
telefon: 05 933 45 45
e-mail:

Vodja medobčinske uprave, Suzana Konec
vodi, upravlja in organizira delo
telefon: 05 933 45 45
e-mail:

Svetovalka za prekrškovni postopek, Mia Kravanja
vodenje prekrškovnega postopka, pomoč pri organizaciji dela Medobčinske uprave
tel: 05 933 45 40
e-mail:

Redar, Vojko Fon
mobitel: 031 327 673
e-mail:

Redar, Uršič Damjan
mobitel: 041 693 074
e-mail:

Redar, Volarič Janko
mobitel:041 728 613
e-mail:

Redar, Marko Ivanc
mobitel: 030 706 187
e-mail:

Redar, Igor Šimic
mobitel: 030 608 481
e-mail:

_____________________________________________________________
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« dne 15. septembra 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/17.
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017050.pdf

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Sprejet, 21. 12. 2009, Objavljen, Ur.l.RS, 28. 12. 2009, št. 109/2009"

Medobčinska uprava pokriva naslednja področja :
-medobčinsko inšpekcijo
-medobčinsko redarstvo
-medobčinski nadzor občinskih cest