Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Lokalne volitve 2018

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov.Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Župan Občine Kanal ob Soči je razpisal Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2018 z dne, 27.7.2018.
Redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------
POROČILO o izidu na naknadnih volitvah v KS 2018

POROČILO o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18.11.2018

RAZGLASI

ŽUPAN
Župan

OBČINSKI SVET
Volilna enota 1
Volilna enota 2
Volilna enota 3

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Krajevna skupnost Anhovo-Deskle
Krajevna skupnost Kal nad Kanalom
Krajevna skupnost Kambreško
Krajevna skupnost Kanal
Krajevna skupnost Levpa
Krajevna skupnost Lig
Krajevna skupnost Ročinj-Doblar

---------------------------------------------------------------------------------------------
OBVESTILO!

Občina Kanal ob Soči, Občinska volilna komisija
RAZPISUJE naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kanal ob Soči
Razpis naknadnih volitev v KS
Datum objave: 27. 10. 2018

RAZGLASI:
Razglas KS Anhovo Deskle, 2.12.
Razglas KS Avče, 2.12.
Razglas KS Kanal, 2.12.
Razglas KS Lig, 2.12.

OBRAZCI:
Obrazec za glasovanje na domu
Obrazec za glasovanje po pošti
Obvestilo o predčasnem glasovanju, glasovanju na domu, glasovanje po pošti.
Datum objave: 22. 11. 2018
__________________________________________________________________

POTRJENE KANDIDATURE IN IZVEDEN ŽREB

Župan
Občinski svet
Krajevne skupnosti

VLOŽENE KANDIDATURE

Župan
Občinski svet
Krajevne skupnosti


SPREJETI AKTI

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči, Uradni list št. 50/2018 z dne, 20.7.2018.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2018, Uradni list RS št. 50/2018 z dne 20.7.2018.

Sklep o imenovanju tajnika in namestnika OVK

Kontakti OVK

OBVESTILA

Obvestilo - predčasno glasovanje, glasovanje po pošti, glasovanje na domu
Žreb in sestava seznama potrjenih kandidatur
Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe
Navodilo zaupnikom na lokalnih volitvah
Obrazec - Predlog zaupnika kandidature/liste kandidatov
Poziv za predlaganje članov volilnih odborov
Rok za predložitev predlogov pri občinski volilni komisiji je do četrtka, 13. 9. 2018, do 16. ure osebno na občini Kanal ob Soči, po pošti z datumom oddaje na pošto 13.9.2018 ali po elektronski pošti dne, 13.9.2018 do 24. ure.
Obrazec za kandidate volilnih odborov + Izjava
Sklep o številu podpore volivcev za župana in KS
Sklep o številu podpore volivcev za občinski svet
Obvestilo o številu podpore za občinski svet
Razlaga spolnih kvot 70.a člen ZLV


OBRAZCI ZA VOLITVE ŽUPANA

Podpora kandidaturi za župana
Kandidatura za župana
Soglasje
Zapisnik o delu politične stranke

OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Podpora kandidaturi za člana za občinski svet
Kandidatura za člana za občinski svet
Soglasje
Zapisnik o delu politične stranke

OBRAZCI ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Obrazec KS 3 - Soglasje kandidata
Obrazec KS 4 - Seznam volivcev za določanje kandidatov za člane sveta KS
Obrazec KS 5 - Zapisnik o delu organa politične stranke
KS Anhovo Deskle, ki jo je določila politična stranka
KS Anhovo Deskle, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Avče, ki jo je določila politična stranka
KS Avče, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kal nad Kanalom, ki jo je določila politična stranka
KS Kal nad Kanalom, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kambreško, ki jo je določila politična stranka
KS Kambreško, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Kanal, ki jo je določila politična stranka
KS Kanal, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Levpa, ki jo je določila politična stranka
KS Levpa, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Lig, ki jo je določila politična stranka
KS Lig, ki so jo določili volivci s podpisovanjem
KS Ročinj - Doblar, ki jo je določila politična stranka
KS Ročinj - Doblar, ki so jo določili volivci s podpisovanjem


DRUGA OBVESTILA

Pravila za izrabo časopisnega prostora v glasilu MOST v času volilne kampanje
Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest
Politične stranke oz. organizatorji volilne kampanje naj vlogo dostavijo do ponedeljka, 8. 10. 2018 do 12.00, osebno v tajništvo občine, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali pošljejo po elektronski pošti:
Obvestilo o organizatorju volilne kampanje
Sklep o določitvi volišč

ZAPISNIKI SEJ OVK

Zapisnik 1. seje
Zapisnik 2. seje
Zapisnik 2. korespondenčne seje. Priloga -Seznam imenovanih članov volilnih odborov
Zapisnik 3. seje
Zapisnik 4. seje
Zapisnik 5. seje
Zapisnik 6. seje
Zapisnik 3. korespondenčne seje Priloga - Seznam imenovanih članov volilnih odborov
Zapisnik 7. seje
Zapisnik 8. seje
Zapisnik 9. sejeKoledar dogodkov

junij 2021
P T S Č P S N
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

    

dne 24. junij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo