Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Čiščenje in vzdrževanje javnih in zelenih površin

Čiščenje in vzdrževanje javnih in zelenih površin

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči skupaj s krajevnimi skupnostmi skrbi za javne in zelene površine na območju občine.

Dejavnosti na tem področju so:
•  čiščenje in vzdrževanje ulic,
•  košnja trave v parkih in zelenicah,
•  čiščenje lokalnih cest,
•  vzdrževanje parkirišč.Plakatna mesta in oglasne deske

Občina Kanal ob Soči razpolaga z štirimi plakatnimi mesti in več oglasnimi deskami.


Sklep o cenah za plakatiranje v Občini Kanal ob Soči