Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Oskrba s pitno vodo

Občina Kanal ob Soči, kot lastnik komunalne infrastrukture, upravlja z vodovodi, ki so v njeni lasti, preko lastnega Režijskega obrata.
Režijski obrat upravlja z 29 vodovodnimi sistemi, iz katerih se zagotavlja pitna voda 84,8 % uporabnikom na območju občine. V večini vodovodnih sistemov je zdravstvena ustreznost pitne vode zagotovljena z dezinfekcijo z natrijevim hipokloritom.  Dezinfekcija je v HACCP načrtih opredeljena kot kritična kontrolna točka in se kot taka tudi redno (v skladu s HACCP načrtom) kontrolira. V nekaterih vodovodnih sistemih dezinfekcija ni urejena, zato je za vodo, ki se uporablja v prehrambene namene, potrebno stalno prekuhavanje.


Dejavnosti na tem področju so:

  • distribucija pitne vode,

  • redno vzdrževanje vodovodnih sistemov, objektov in naprav,

  • odčitavanje in redna menjava vodomerov,

  • priprava in izvajanje HACCP sistema,

  • obveščanje uporabnikov.


  • Več informacij o pitni vodi, priporočil in navodil najdete tudi na spletni strani:  http://www.pitna-voda.si/

    Tehnični pravilnik o javnem vodovodu