Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zelena shema Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči upravlja s kanalizacijo in čistilnimi napravami na  območju občine. Kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti se redno čisti in vzdržuje. Zgrajene čistilne naprave so: ČN Kanal (2000 PE), ČN Doblar (300 PE), ČN Ložice (250 PE). Na čistilno napravo Kanal se dovažajo tudi odpadne vode iz greznic, ki niso priključene na kanalizacijo.

Dejavnosti na tem področju so:

  • redno vzdrževanje javne kanalizacije in čistilnih naprav,

  • odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju,

  • premljanje učinkovitosti obratovanja (redne analize odpadnih voda na iztokih čistilnih naprav).


  • Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji