Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Ceniki

S 1. 7. 2019, začnejo veljati nove cene storitev

Elaborat
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Nov cenik komunalnih storitev Režijskega obrata v veljavi od 1. 7. 2019

Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata

----------------------------------------------------------------------------------------------

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 25. redni seji dne, 24.5.2018 sprejel nove cenike storitev RO.
Veljati začnejo od 1.6.2018 dalje.

  • Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata
  • - Cenik

  • Cenik posebnih storitev Režijskega obrata
  • - Cenik