Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Ceniki

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 25. redni seji dne, 24.5.2018 sprejel nove cenike storitev RO.
Veljati začnejo od 1.6.2018 dalje.

 • Cenik komunalnih storitev Režijskega obrata
 • - Cenik

 • Cenik posebnih storitev Režijskega obrata
 • - Cenik

  -------------------------------------------------------------------------------------------
  S 1. 5. 2017, začnejo veljati nove cene storitev

  Elaborat
  Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
  Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
  Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Elaborat

  Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

  Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

  Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda

  Cenik storitev plakatiranja

  Cenik drugih storitev RO

  Cenik storitev najema grobov in mrliških vežic

  Koledar dogodkov


  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • defibrilatorji
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • odbojkarski klub saloit anhovo