Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

PODALJŠAN ROK za Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

Datum: 20.05.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči obvešča občane in vso zainteresirano javnost, da se rok za oddajo predlogov za spremembo statusa zemljišč glede zazidljivosti in druge pobude ali predloge vezane na prostorsko urejanje na območju Občine Kanal ob Soči

v sklopu priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči podaljša do vključno 31. 8. 2020.

Odločitev o podaljšanju roka je sprejeta z namenom, da se v največji možni meri odpravijo morebitne posledice ovir, oziroma omejitev, ki so nastale pri pripravi in oddaji pobud zaradi ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen Covid-19, sprejetih na območju Republike Slovenije.

Vse ostale informacije, v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN Občine Kanal ob Soči je možno dobiti v prostorih Občine Kanal ob Soči, vsak dan v času uradnih ur ali na e-naslovu: obcina.kanal@obcina-kanal.si.

Vse o postopku oddaje pobude ter Obrazec za pobudo najdete TU


Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo