Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

OMEJITEV GIBANJA: KAJ LAHKO POČNEMO IN ČESA NE?

Datum: 31.03.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Koronavirus

Zaradi nespoštovanja omejitev ponekod po državi je vlada zaostrila ukrepe in omejila gibanje znotraj občine. Po novem Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin so mogoče dodatne omejitve znotraj občine, ki jih sprejme županja.

V kolikor bo občinska civilna zaščita ugotovila, da na terenu občani se spoštujejo ukrepov, bo županja na osnovi odloka sprejela ostrejše ukrepe, s katerimi bo omejila ali prepovedala gibanje na nekaterih območjih znotraj občine.

Pozivamo vse občane, naj se držijo ukrepov in naj ne izvajajo adrenalinskih športov, kot so jadralno padalstvo, spust kolesarjenje ("downhill"), plezanje itd...To početje je tvegano in v primeru poškodb po nepotrebnem obremenjuje zdravstveno osebje bolnišnice.

Po sprejetju novega odloka se med prebivalci pojavljajo vprašanja glede izvajanja odloka v praksi, zato navajamo nekaj pojasnil:

Ali lahko grem na sprehod?

DA, posameznik se lahko rekreira, družina lahko gre na sprehod, vendar zgolj znotraj občine stalnega ali na začasnega bivališča. Skupaj se lahko sprehajajo družinski člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Pri tem morajo zagotoviti varno razdaljo do gibanja drugih.

Posebej pozivamo občane, da se izogibajo mimoidočim in da se ne zaustavljajo na klepetih.

Ali se lahko družim na prostem s prijatelji in sorodniki?

NE. Druženje je na prostem prepovedano. Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem še naprej dovoljuje skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin.

Ali lahko grem kolesarit?

DA. Vendar zgolj znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Ali lahko grem v službo?

DA. Za posameznike je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno za prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

Ali lahko obiščem starše v drugi občini, ki potrebujejo oskrbo in nego?

DA. Posameznikom je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, dovoljen za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Ali lahko grem v trgovino brez zaščitne maske?

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

V katerih primerih lahko zapustim dom in se gibljem na prostem?

Za posameznike je gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, za posameznike dovoljeno za: prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov, dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov in dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

Prav tako je posmeznikom dovoljen dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, dostop do drogerij in drogerijskih marketov, dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, dostop do mest za prodajo hrane za živali, dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil, dostop do bencinskih črpalk, dostop do bank in pošt, dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki in dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme. Če teh storitev ni na voljo v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), je posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

Ali se kršitelje kaznuje?

DA. Vlada načrtuje zvišanje kazni do 4000 evrov.

Kdo izvaja nadzor?


Izvajanje odloka nadzorujejo pristojne inšpekcijske službe in policija v okviru svojih pristojnosti, pri nadzoru ji pomaga tudi civilna zaščita.

Za koga odlok ne velja?

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Vlada je sprejela tudi nov odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

Pri tem velja poudariti, da mora upravnik večstanovanjske stavbe na vidnem mestu, pred vstopom v dvigalo večstanovanjske stavbe, namestiti opozorilo, da uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19, zato je potrebno dvigalo uporabljati posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne dotikamo oči, nosu ali ust ter si umijemo roke.

V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi predpisi nimajo upravnika, morajo obveznosti iz tega odloka zagotoviti lastniki v večstanovanjskih stavbah.

Izvajanje določil tega odloka občinska civilna zaščita še uskljajuje z upravniki. Morda bodo v izvrševanje tega odloka vključeni tudi stanovalci blokov, saj je v danih razmerah težko zagotoviti njegovo izvajanje z obstoječimi viri.

Vlada je sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Po novem lahko nakup med 8.00 in 10.00 opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj?

Na Štab CZ občine Kanal ob Soči – tel. številka: 051 688 849

Upoštevajte ukrepe, priporočila in navodila.

#ostanimodoma #ostanimozdravi

Koledar dogodkov

junij 2020
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     

dne 6. junij vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo