Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sporočilo za javnost - Sprejeti SKLEPI na nujni seji Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Datum: 24.02.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

V četrtek, 20. 2. 2020 je v Državnem zboru potekala skupna seja Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor (v nadaljevanju Odbora). Seje sta se v imenu Občine Kanal ob Soči udeležila direktor občinske uprave, Nejc Kumar in županja Tina Gerbec, ki je prisotne tudi nagovorila.

V svojem nagovoru je predstavila sklepe, ki so bili sprejeti na 3. izredni seji občinskega sveta Občine Kanal ob Soči dne 13.2.2020, izpostavila pa je tudi problematiko nizke koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin ter predlagala njihovo povišanje. Izpostavila je tudi problematiko meritev emisij, ki jih pri izvajanju svoje dejavnosti povzročajo obrati za sežig oziroma sosežig odpadkov v Republiki Sloveniji, ki jih sedaj izvajajo onesnaževalci sami, smiselno pa bi bilo, da izvedbo meritev prevzame država.

Odbora sta sprejela naslednje sklepe:

1. Odbor za zdravstvo ter Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor (v nadaljevanju Odbora) ocenjujeta, da je glede na aktualno stanje povečanje sosežiga nenevarnih odpadkov in posodobitve peči v cementarni Salonit Anhovo neprimerno.

2. Odbora pozivata Vlado, da ustanovi medresorsko delovno skupino, ki naj v sodelovanju z zdravstveno in okoljevarstveno stroko, podjetjem Salonit Anhovo, d.d., lokalno skupnostjo in predstavniki civilnih iniciativ Goriške regije v roku šestih mesecev preuči možnost za izenačitev normativov dovoljenih emisij sosežigalnic s tistimi, ki veljajo za sežigalnice odpadkov. Delovna skupina naj pripravi tudi časovni načrt in ukrepe za namen okoljske sanacije v delih srednje Soške doline, kjer je to potrebno, ki bo zagotavljala varno in zdravo življenje tamkajšnjim prebivalcem.

3. Odbora pozivata Vlado, da v roku šestih mesecev pripravi predloge sprememb zakonodaje, na podlagi katerih bo za izvajanje monitoringa nad emisijami, ki jih pri izvajanju svoje dejavnosti povzročajo obrati za sežig oziroma sosežig odpadkov v Republiki Sloveniji, pristojna Republika Slovenija.

4. Odbora pozivata Vlado, da v roku šestih mesecev opravi evalvacijo veljavne zakonodaje na področju sežiga in sosežiga odpadkov, zlasti pri izvajanju te dejavnosti v okoljsko degradiranih območjih ter predlaga spremembe, ki bodo v bodoče tovrstna območja v večji meri zaščitila pred okoljskimi emisijami.

5. Odbora pozivata Vlado, da prouči možnosti za spremembo povišanja plačevanja koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin na območju Republike Slovenije. Ta sredstva naj se uporabijo za namene okoljskih sanacij na območjih, kjer se te mineralne surovine izkoriščajo.

6. Odbora predlagata Vladi, da pripravi celovito strategijo ravnanja z odpadki, vključno z njihovim sežigom, s katero bodo v skladu z načeli samozadostnosti, bližine in odgovornosti povzročitelja obremenitve ter ob upoštevanju ukrepov za varstvo okolja in zdravja ljudi zagotovljeni pogoji za prednostno predelavo in odstranjevanje odpadkov, nastalih v Republiki Sloveniji.

7. Odbora pozivata Ministrstvo za okolje in prostor, da izvede strokovni pregled vseh okoljevarstvenih dovoljenj za sosežig odpadkov, ki so bila izdana podjetju Salonit Anhovo d.d., in v primeru ugotovljenih nezakonitosti v zvezi z njimi uporabi možna pravna sredstva.

Koledar dogodkov

januar 2021
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 17. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo