Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sporočilo za javnost

Datum: 18.02.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

Objavljamo SPOROČILO ZA JAVNOST

Seznanitev s stanjem na področju okolja in zdravja v občini Kanal ob Soči;
3. izredna seja občinskega sveta Občine Kanal ob Soči, v četrtek, 13. februarja 2020, v Gotski hiši v Kanalu.


KRONOLOGIJA DOGODKOV

Pobuda za tretjo izredno sejo Občinskega sveta občine Kanal ob Soči je bil Poziv zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo glede potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini.

Občinski svet je na seji 30. januarja s sklepom potrdil prizadevanja, ki iz tega poziva izhajajo in ga v imenu občine tudi formalno podprl.

Poziv zdravnikov je sprožil velik preplah med prebivalci v regiji in ne le v občini Kanal ob Soči, zato na tej seji pričakujemo odgovore in pojasnila s strani pristojnih inštitucij, kakšno je dejansko stanje onesnaženja na našem območju.

Glede na interpretacije inštitucij in podjetja Salonit Anhovo pričakujemo njihov pogled na razmere. Predstavnikom lokalne oblasti, je v izrazitem interesu, da razumemo resnico in da dobimo odgovore na mnoga vprašanja.

Na izredno sejo je občina povabila državne inštitucije, ki so zadolžene za okolje in zdravje. Le-te razpolagajo z mnogimi podatki in raziskavami ter zanje odgovarjajo. Zato so predstavniki svetniških skupin 20. januarja potrdili sklic izredne seje na koordinaciji političnih strank. Sklenili so tudi, da na sejo povabijo podjetje Salonit Anhovo, ki prav tako beleži podatke o onesnaževanju preko svojih raziskav in zanje prav tako odgovarja.

Po sprejetju sklepa o izredni seji smo na občini nemudoma kontaktirali inštitucije in jih povabili na sejo. Po tem, ko smo dobili njihove telefonske potrditve, smo uradno vabilo vsem udeležencem posredovali že 24. januarja.

Žal smo v ponedeljek, 10. 2. 2020 (4 dni pred sejo) na naše veliko presenečenje ugotovili, da je bila na isti dan in ob isti uri sklicana nujna skupna seja Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru. To je pomenilo, da je bil sklic občinske izredne seje pod vprašajem, saj bi se lahko zgodilo, da v Kanalu ne bi imeli ključnih sogovornikov. Zato smo na občini vložili veliko naporov, da so današnjo sejo v Državnem zboru prestavili. Poudariti moramo, da občina na to sejo v DZ ni bila vabljena in o njej niti ni bila obveščena.

V času od objave poziva zdravnikov do danes je občina Kanal ob Soči spoštljivo do vseh sogovornikov in brez nepotrebnega populizma izpeljala vse potrebne aktivnosti z namenom, da se občanom in občini predstavi dejansko stanje ter pridobi kar največ odgovorov.

To pa zato, ker nam je mar za zdravje in za okolje, v katerem naši občani živijo in delajo. Razumemo zaskrbljenost občanov, ki izvira iz tragične izkušnje z uporabo azbesta. Gre za bolečo zgodbo, ki še zdaleč ni zaključena.

Danes imamo v občini novo industrijsko dejavnost, ki zbuja skrb med občani. In to županja in občinski svetniki zelo dobro razumemo. Zato od države pričakujemo, da je tudi zaradi preteklosti še toliko bolj previdna pri izdajanju dovoljenj, monitoringu okolja in odločitvah povezanih z industrijo v Občini Kanal ob Soči.

Županja in občinski svet smo enotni v sklepu, da se zakonodaja, ki ureja področje sežiganja oziroma sosežiga odpadkov v primeru svoje neustreznosti uredi na način, da bo tako v občini Kanal ob Soči kot drugje po Sloveniji občanom omogočeno varno in zdravo življenje.

Tina Gerbec Županja Občine Kanal ob Soči

__________________________________________________________________

SPREJETI SKLEPI NA 3. IZREDNI SEJI:

SKLEP ŠT. 1
Občinski svet občine Kanal ob Soči zahteva, da državne inštitucije dosledno preverijo ustreznost zakonodaje (slovenske in evropske) na področju sežiga in sosežiga odpadkov ter v primeru, da je le-ta neustrezna le-to ustrezno spremenijo na način, da bo tako v občini Kanal ob Soči kot drugje po Sloveniji občanom enakopravno omogočeno varno in zdravo življenje.

SKLEP ŠT. 2
Občinski svet občine Kanal ob Soči od državnih inštitucij zahteva jasna merila in dokaze, ki bodo zagotavljali neoporečno stanje okolja v občini Kanal ob Soči.

SKLEP ŠT. 3
Občinski svet občine Kanal ob Soči od podjetja Salonit Anhovo d.d. zahteva, da v najkrajšem možnem času zmanjša svoje vplive, ki izhajajo iz sežiganja odpadkov na okolje z investiranjem v najsodobnejše tehnologije.

SKLEP ŠT. 4
Občinski svet občine Kanal ob Soči od državnih inštitucij in ostalih zahteva, da se občino seznanja z vsem dogajanjem na tem področju ter da se pri odločanju pri konkretnih zadevah upoštevajo specifične okoliščine obravnavanega območja.

SKLEP ŠT. 5
Izvede naj se revizija vseh okoljevarstvenih dovoljenj za sosežig odpadkov, ki so bila izdana podjetju Salonit Anhovo d.d.

SKLEP ŠT. 6
Občinski svet Občine Kanal ob Soči se je strinjal, da se na Ministrstvo za okolje in prostor ter na Agencijo RS za okolje posreduje sklep sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči št.: 9000-0001/2020-23 z dne 30. 1. 2020.

Zvočni posnetek 3. izredne seje.

Koledar dogodkov

januar 2021
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 17. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo