Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Obvestilo o javni razgrnitvi modelov vrednotenja

Datum: 30.09.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči je s strani Geodetske uprave Republike Slovenije, na podlagi 19. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), prejela gradivo za javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja, ki bo potekala v sejni sobi Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,

od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019, v času uradnih ur občinske uprave:

- ponedeljek: od 8:00 do 12:00 ure
- sreda: od 8:00 do 12:00 ure in od 14:00 do 16:00 ure
- petek: od 8:00 do 12:00 ure

Namen razgrnitve modelov vrednotenja je seznanitev vseh lastnikov nepremičnin s predlogom modelov vrednotenja nepremičnin tudi grafično in na vizualen način. Vsem nepremičninam se na osnovi predloga modelov najprej poskusno izračuna vrednosti, ki se jih javno objavi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN), istočasno pa na občini poteka javna razgrnitev predloga modelov, ki je sicer objavljen tudi na Portalu MVN, od 1. do 30. oktobra, na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si.

ROK ZA PRIPOMBE:

Vsi zainteresirani lahko podate mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019. Če imate pripombo in želite predlagati spremembo modela, dobite na portalu MVN ali na občini poseben obrazec. Vanj vpišete pripombo in jo čim bolj utemeljite. Če bo vaš predlog vezan na vrednostno cono ali vrednostno raven (obrazec: JR.MV-1), ga posredujte na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali na obcina.kanal@obcina-kanal.si. Če pa bo vaš predlog vezan na drug element modelov (obrazec: JR.MV-2), ga pošljite na naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana ali na vrednotenje@gov.si.

JAVNA PREDSTAVITEV MODELOV VREDNOTENJA:

V ponedeljek 14. 10. 2019, od 10.00-13.00 bo Geodetska uprava Republike Slovenije izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja, tudi za lastnike nepremičnin v občini Kanal, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije o projektu, pogosta vprašanja in odgovori ter ključne povezave na obrazce in evidence so dostopni na Portalu MVN http://www.mvn.e-prostor.gov.si/.

Za vsebinsko pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni center na 080 20 09, svetovalci so na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Vprašanja in zahteve za pojasnila posredujte na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Poštni naslov za pošiljanje pošte: Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba na občini je Andreja Nanut, 05/39 81 205.


Obrazec 1
Obrazec 2


Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo