Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 7. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 31.07.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0007/2018-2 Datum: 30. 7. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 4/18) in na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/18) sklicujem

7. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. avgusta 2018 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Seznanitev in obrazložitev Delne odločbe št.: 35406-45/2016-37, z dne 23. 7. 2018, ki smo jo na občino prejeli 24. 7. 2018 po e-pošti.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1, 2

Andrej Maffi
župan
Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.
- urbanist Božidar Rustja


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji