Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 6. izredne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 09.07.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0006/2018-1 Datum: 9. 7. 2018 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 4/18) in na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 41/18) sklicujem

6. izredno sejo občinskega sveta v četrtek, 12. julija 2018 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, KanalZa sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Kadrovske zadeve.
– Imenovanje OVK Občine Kanal ob Soči
Poročevalec KMVVI (gradivo v prilogi)

GRADIVO: 1


Marko Bucik
podžupan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- mediji