Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Sporočilo

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarke javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Datum: 02.11.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA, OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA IN OBČINA KANAL OB SOČI OBJAVLJAJO JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJEZA IZVAJANJE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV na območju Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Miren-Kostanjevica in Občine Kanal ob Soči (v priponki)

Način, mesto in rok oddaje prijave:

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, na katerih nalepijo OBRAZEC OVOJNICA, ki je priložen kot končni obrazec prijavnega dela razpisne dokumentacije.

V primeru, da prijavitelj ne uporabi predmetnega obrazca ovojnice, mora oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom:

OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3 a
5290 Šempeter pri Gorici

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Koncesija za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja.

Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 14.12.2017, do 10 ure.

Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci

Datum objave: 02.11.2017
Številka: 43001-29/2017-7

Koledar dogodkov

januar 2018
P T S Č P S N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

    

dne 23. januar vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo