Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Sporočilo

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Kanal ob Soči

Datum: 14.09.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPBZ, Ur. l. RS, št. 24/06), Zakona o socialnem varstvu (ZSV - UPB2, Ur. l. RS, št. 3/07) objavlja Občina Kanal ob Soči JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Predmet razpisa je oddaja naslednjih neprofitnih stanovanj v najem:
• enosobno stanovanje na naslovu Gradnikova 24, Kanal v izmeri 49,55 m2,
• dvosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 4, Deskle v izmeri 33,80 m2
• enosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 8, Deskle v izmeri 49,83 m2
• enosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 12, Deskle v izmeri 43,50 m2
• trisobno stanovanje na naslovu Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom v izmeri 69,80 m2
• in druga stanovanja, ki bi bila v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.

Oblikovani bosta dve prednostni listi in sicer lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, ter lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Prosilci bodo uvrščeni na ločeni listi.

Stanovanja bodo upravičencem oddana v najem predvidoma v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa, s katerim bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki se ga dobi na sedežu Občine Kanal ob Soči ali na spletni strani občine www.obcina.kanal.si, kjer je objavljeno besedilo javnega razpisa v celoti.

Vlogo s prilogami se vloži osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, najkasneje v 30 dneh od dneva objave (do vključno 16. 10. 2017) na spletni strani občine www.obcina.kanal.si, s pripisom: Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem - NE ODPIRAJ.


Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Kanal ob Soči pri Klari Golja (tel. 3981 218) vsak delovni dan.

Župan
Andrej Maffi

Besedilo razpisa
Obrazec - Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja

Datum objave: 14. 9. 2017

Koledar dogodkov

december 2017
P T S Č P S N
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


dne 19. december vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo