Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javna razgrnitev - OSNUTEK Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in OSNUTEK Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.

Datum: 09.06.2017
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Objavljamo Javna razgrnitev - OSNUTEK Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in OSNUTEK Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči.

I. Javna obravnava osnutka Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 18. redni seji dne 1.6.2017 sprejel sklep, da se posreduje v javno obravnavo osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Javna obravnava osnutka Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči bo potekala od 10.6.2017 do 10.7.2017.
V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost poda PISNE pripombe in predloge na osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči in sicer:
• po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
• po elektronski pošti na e-naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 9.6.2017

Priloga:
osnutek poslovnika
predlagane spremembe in dopolnitve vnesene v sedaj veljaven poslovnik


III Javna obravnava osnutka Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči

Občinski svet Občine Kanal ob Soči je na svoji 18. Redni seji sprejel sklep, da se posreduje v javno obravnavo osnutek poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
Javna obravnava osnutka Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči bo potekala od 10.6.2017 do 10.7.2017.
V času javne obravnave lahko zainteresirana javnost poda PISNE pripombe in predloge na osnutek Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči in sicer:
• po pošti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
• po elektronski pošti na e-naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 9.6.2017

Priloga:
osnutek odloka

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo