Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 15. redne seje pbčinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 15.12.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0008/2016-2 Datum: 15. 12. 2016 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

15. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 22. decembra 2016, ob 15.30, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2017 in o Proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2018 – dopolnjen predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO:
Proračun 201718 – dopolnjen predlog – Uvod
Proračun 201718 – dopolnjen predlog – sklep
Uvod – obrazložitev sprememb
Odlok – proračun 2017 – dopolnjen predlog
Odlok – proračun 2018 – dopolnjen predlog
Obrazložitev proračuna 2017-2018 – Dopolnjen predlog
Splošni del proračuna – dopolnjen predlog
Posebni del proračuna – dopolnjen predlog
Načrt razvojnih programov 2017-2020 – dopolnjen predlog
Dopolnitev predloga Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči ta leto 2017
Obrazec št. 1-1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017
Obrazec št. 2-1 – Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2017
Obrazec št. 2a – Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2017
Poročilo Kanalski Vrh 11

3. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal on Soči« – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta za leto 2017.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo