Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javna razgrnitev proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2017 in 2018

Datum: 21.11.2016
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči objavlja javno razgrnitev predlogov Proračunov Občine Kanal ob Soči za leti 2017 in 2018, ki ju je potrdil občinski svet na 14. redni seji, dne 17. 11. 2016.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 21. 11. 2016 do vključno ponedeljka, 5. 12. 2016 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu Občine Kanal ob Soči.

Pripombe na predlog proračuna lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno. po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal ali po e-pošti obcina.kanal@obcina-kanal.si.

Rok za podajanje pripomb je do vključno torka, 6. 12. 2016, do 12. ure.

Datum: 18. 11. 2016

Župan Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi

GRADIVO: Proračun 2017, 2018
Proračun 201718-predlog-uvod
Proračun 201718-predlog-sklep
Uvod
Odlok o proračunu 2017
Odlok o proračunu 2018
Obrazložitve proračuna 2017-2018-predlog
Splošni del proračuna-predlog
Posebni del proračuna –predlog
Načrt razvojnih programov 2017-2020-predlog
Kadrovski načrt 2017
Kadrovski načrt 2018
Letni program športa 2017
Letni program športa 2018
Uvod-odlok načrt ravnanja
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2017
Obrazec št. 1 – Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2017
Obrazec št. 2 – Načrt razpolaganja z zemljišči 2017


Sklep o potrditvi predlogov proračunov

Javna razgrnitev proračunov

Pripombe in predlogi občinskih svetnikov

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo