Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Sklic 13. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 06.10.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0006/2016-2 Datum: 5. 10. 2016 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

13. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o pobudi krajanov Anhovega proti umestitvi lesnopredelovalnega centra v Anhovem in zahteva za prepoved obratovanja podjetja SICLES.

3. Razprava in sklepanje o II. Rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči s prilogami – predlog.
GRADIVO:
Rebalans II proračuna 2016 – uvod
Rebalans II proračuna 2016 – sklep
Odlok – Rebalans II proračuna 2016 – predlog
Splošni del proračuna - predlog
Posebni del proračuna – predlog
Načrt razvojnih programov 2016- 2019 – Predlog
Obrazložitve rebalansa II proračuna 2016 – predlog
Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Obrazec št. 1 Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016
Obrazec št. 2 Dopolnitev načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2016

4. Razprava in sklepanje o predlogu dodatne redne zaposlitve ene oskrbovalke - pomoč družini na domu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o predlogu Odloka modre cone – I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o začetku postopka za spremembo imena naselja in območij naselij v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o podpori deklaracije o načelih strpnosti ter projekt promocije strpnosti »Mi smo ZA STRPNOST«.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

8. Kadrovske zadeve.
(imenovanja v svet javnega zavoda osnovno varstvo, zobozdravstveno varstvo)
Poročevalec KMVVI


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

april 2021
P T S Č P S N
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

  

dne 10. maj vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • Evropski teden mobilnosti
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo