Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 12. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 07.09.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0005/2016-2 Datum: 6. 9. 2016 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

12. redno sejo občinskega sveta v torek, 13. septembra 2016, ob 16. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana ter občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle - skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

3. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

4. Razprava in sklepanje o podaji soglasja k Spremembam Statuta Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO. 1

5. Razprava in sklepanje o 6-mesečni realizaciji proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016; Poročilo o razdelitvi sredstev iz občinskega proračuna na podlagi objavljenega javnega razpisa v letu 2016; Poročilo o izvajanju investicij v letu 2016; Poročilo o vgradnji števcev.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
Popravek poročila o razdelitvi sredstev

6. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP in Invest program za naložbo "Filtracija Avče".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o potrditvi DI-IP za razširitev Zdravstvenega doma Deskle.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava o letnem poročilu 2015 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2

9. Razprava in sklepanje o Odloku o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o Odloku o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

11. Kadrovske zadeve.

12. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo