Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 11. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 27.05.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0004/2016-2 Datum: 24. 5. 2016 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

11. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. junija 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Razprava in sklepanje o Elaboratu o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki na področju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, MONG, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3,

2. Seznanitev z ureditvijo obeležja "Kužno znamenje AZBEST".
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

3. Razprava in sklepanje o Soglasju k letnemu Poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 in k Poslovnemu načrtu za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 10. redne seje)
GRADIVO: 1, 2, 3,

5. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

6. Razprava in sklepanje o Pravilniku o enkratnih denarnih pomočeh – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

7. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

8. Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja števcev.
Poročevalec (gradivo v prilogi 10. redne seje)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Razprava in sklepanje o DI-IP namakalni sistem in opredelitev cene vode za namakanje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1

10. Razprava in sklepanje o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Ustavo Republike Slovenije.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4

11. Premoženjske zadeve.
GRADIVO: 1, 2, 3,

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- Darko Ličen, direktor podjetja Komunala d.d.
- Radivoj Velušček, predsednik Društva OZA
- Mateja Mislej, v. d. direktorica Javnega sklad malega gospodarstva Goriške
- Črtomir Špacapan, direktor RRA Severne Primorske d.o.o. Nova GoricaObveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo