Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Javni natečaj za direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Datum: 21.04.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javni natečaji

NADZORNI SVET JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica o b j a v l j a na podlagi Zakona o javnih skladih- ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 77/08, 8/10), Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO-Uradne objave, št. 14/03 in Ur. l. RS, št. 21/16)

javni natečaj za prosto delovno mesto
DIREKTORJA
JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVE GORIŠKE

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 14 dni od objave tega razpisa v zaprti kuverti na naslov: Nadzorni svet Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, s pripisom »razpis za direktorja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške«.


Razpis v celoti