Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 10. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 01.04.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

10. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 7. aprila 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Razprava in sklepanje o Strategiji za oskrbo s pitno vodo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 9. redne seje)

2. Razprava o rekonstrukciji vodarne Močila in sklepanje o potrditvi DIIP-a ter uvrstitvi investicije v NRP 2016 – 2019.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

3. Razprava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Goriške – predlog I. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2


4. Seznanitev z vlogo za spremembo gradbenega dovoljenja za projekt 3D podjetja Salonit Anhovo d.d.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

5. Vprašanja, predlogi in pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

6. Razprava in sklepanje o problematiki in programu vgrajevanja vodomerov.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

7. Razprava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5

8. Razprava in sklepanje o letnem poročilu o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3

9. Seznanitev s predlogom o postavitvi zbirnega centra Anhovo.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- občinska uprava
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo d.d.
- predstavnika NIJZ OE Nova Gorica, doc.dr. Marko Vudrag, dr.med., spec. higiene in Nataša Šimac, dr.med., spec. Javnega zdravja
- MAK CMC tehnologija vode d.o.o., Alojz Medic
- BIRO OBALA d.o.o., Primož Turšič
- Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, Nedeljko Bužinel
- RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, direktor Črtomir Špacapan
- Vodja Kabineta župana MONG, Andrej Markočič

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo