Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 8. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 08.01.2016
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINSKI SVET
Številka: 9000-0012/2015-2
Datum: 6. 1. 2016

8. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. januarja 2016 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta.
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov ter odgovori župana in občinske uprave.

2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1 2, 3,

3. Sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi malega sklada Goriške – II. obravnava.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

4. Razprava in sklepanje o Poročilu o delu medobčinske uprave in sprejem ocene izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015.
Poročevalec (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3,

5. Razprava in sklepanje o spremembah in dopolnitvah Skupnega programa varnosti.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

6. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

7. Razprava in sklepanje o razpisu nagrad in priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2016.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

8. Razprava in sklepanje o Celostni prometni strategiji.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2,

9. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Večnamenskega objekta v Levpi.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

10. Razprava in sklepanje o predlogu Sklepa o upravljanju Kulturnega doma v Ligu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1,

11. Kadrovske zadeve:
11. A. Imenovanje v Svet javnega zavoda Goriška knjižnica.
11. B. Soglasje k imenovanju ravnatelja OŠ Deskle.
11. C. Imenovanje Komisije za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- Boštjan Mljač, Agencija Golea (k 2. točki dnevnega reda)
- Mateja Mislej, v. d. direktorica JSMGG (k 3. točki dnevnega reda)
- mag. Simon Leban, direktor Medobčinske uprave (k 4. in 5. točki dnevnega reda)


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo