Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Povabilo k oddaji prijave za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

Datum: 06.11.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Kanal ob Soči o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 76/2008) naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z zahtevami tega javnega razpisa predložijo svojo prijavo za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.

Brezplačna razpisna dokumentacija ter informacije so na voljo na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na spletni strani občine http://www.obcina-kanal.si ter na elektronskem naslovu kristina.marinic@obcina-kanal.si

Dodatne informacije so v času od objave razpisa na voljo vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

Andrej Maffi
Župan


Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija