Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 30.10.2015
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0009/2015-1 Datum: 28. 10. 2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

3. izredno sejo občinskega sveta v sredo, 4. novembra 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
2. Informacija o delu RRA Severne Primorske d.o.o..
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
3. Poročilo o izvajanju letnega programa izobraževanja odraslih LUNG z vlogo za soglasje k prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leti 2015 in 2016.
Poročilo
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Razprava in sklepanje o uskladitvi financiranja investicije OB044-07-0022 Kanalizacija in vodovod Avče za leto 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
5. Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči – skrajšan postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)
6. Razprava in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega mostu v Kanalu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi 6. redne seje)
7. Poročilo - informacija o razdelitvi sredstev razpisa za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij v letu 2015.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Predstavitev društva EKO Anhovo in dolina Soče.

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo