Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 6. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 24.09.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0007/2015-2 Datum: 23. 9. 2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

6. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.

2. Informacija o obvoznici Kanal in sklepanje o primernosti idejne zasnove obvoznega mostu v Kanalu.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

3. Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka – predlog drugo branje.
Poročevalec župan, TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5, 6

4. Letno poročilo 2014 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za Občino Kanal ob Soči - informacija.
Poročevalca Darko Ličen, direktor Komunale d.d. in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki.
GRADIVO: 1

5. Razprava in sklepanje o Spremembah in dopolnitvah Statuta Občine Kanal ob Soči – skrajšan postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

6. Razprava in sklepanje o Odloku o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

7. Razprava in sklepanje o Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu – predlog.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1, 2

8. Razprava in sklepanje o pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – skrajšani postopek.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

9. Razprava in sklepanje o Pravilniku o uporabi objektov v lasti občine Kanal ob Soči – predlog prvo branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1

10. Informacija o 6 - mesečni realizaciji Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2015.
Gradivo poslano po pošti v mesecu juliju.
GRADIVO:
1. Poročilo
2. Splošni del
3. Posebni del
4. Prerazporeditve

11. Čistopis Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015 – 2020 – informacija.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi).
GRADIVO: 1Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.Andrej Maffi
Župan

Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek
- Komunala Nova Gorica d.d.: Darko Ličen, direktor in Darjo Rolih, vodja PE ravnanja z odpadki


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo