Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta

Datum: 24.06.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0006/2015-2 Datum: 22. 6. 2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

5. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 2. julija 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta.
Potrditev zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Razprava o predlogu Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kanal ob Soči – predlog 1. branje.
Poročevalec župan, TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3, 4, 5
3. Razprava o predlogu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
4. Razprava o predlogu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Kanal ob Soči – predlog 1. branje.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1
5. Razprava o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriške lekarne-predlog.
Poročevalec župan, dir. Goriške lekarne (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
6. Sklepanje o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
( uradno prečiščeno besedilo – UPB1).
Poročevalec župan, dir. Goriške lekarne (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
7. Informacija o trasiranju državne kolesarske mreže, predvsem preko Občine Kanal ob Soči.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
GRADIVO: 1, 2, 3
8. Premoženjske zadeve:
8a. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena (parc. št. 344/11 k. o. Kal nad Kanalom)
GRADIVO: 1, 2
8b. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov pridobivanja nepremičnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtih pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015.
GRADIVO: 1


Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
županVabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- TerraGIS d.o.o. – Igor Martinšek
- Ester Košiček, direktorica Goriških lekarn


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- Nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo