Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2015

Datum: 08.05.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči je dne, 8. 5. 2015 v Uradnem listu RS, št. 32/2015 objaila JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov, kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2015.

Razpis 2015 (Uradni list, 32/2015, 8. 5. 2015))

Razpis za kulturo 2015
Pravilnik za vrednotenje kulturnih dejavnosti
Merila za vrednotenje programov
Naslovna stran
Obseg dokumentacije in predvideno financiranje
Rok za oddajo in opremljenost vloge
Obrazec 1 - splošni podatki o društvu
Obrazec 2 - splošni podatki o sekciji
Obrazec 3 - finančna konstrukcija
Vzorec pogodbe

Razpis za šport 2015
Merila
Pravilnik
Sprememba pravilnika
Letni program športa
Razpisni pogoji šport 2015
Navodila
Uvodni obrazec
Obrazec 1
Obrazec 2
Obrazec 3
Obrazec 4
Poročilo o delu za 2014
Priloga 1 - Seznam registriranih igralcev
Priloga 2 - Finančno poročilo o porabi sredstev
Vzorec pogodbe

Razpis za turizem 2015
Pravilnik
Javni razpis
Obrazci
Razpisna dokumentacija

Razpis za socialno - humanitarna društva 2015
Razpisna dokumentacija
Razpis za druga društva 2015
Razpisna dokumentacija
Razpis Obnova sakralnih objektov 2015
Poziv
Obrazci