Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
Zelena shema

Sporočilo

Sklic 4. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 07.05.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0004/2015-3 Datum: 6. 5. 2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

4. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 14. maja 2015 ob 16. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Vprašanja, predlogi, pobude svetnikov in odgovori župana in občinske uprave.
2. Pojasnila družbe Salonit Anhovo d.d. o spremljanju in obvladovanju vplivov na okolje (veza dopis Bernarde Skrt, naslovljen na občinski svet) in o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
3. Razprava o urejanju problematike – škode, ki jo na kmetijskih površinah povzroča divjad, predvsem divji prašiči .
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
4. Soglasje k letnemu Poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in soglasje k Poslovnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)

Letno poročilo[ 2014

Poročilo - BILANCE 2014

PRILOGE: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Poslovni in finančni načrt 2015

5. Razprava in sklepanje o Predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014 – predlog.
Splošni del
Posebni del
NRP
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
6. Razprava in sklepanje o predlogu Tehničnega popravka Odloka o 1. Spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SD OPN Kanal-1, Ur .l. RS, št. 76/2014).
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
7. Razprava in sklepanje o predlogu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kanal ob Soči za programsko obdobje 2015-2020.
Poročevalec župan (gradivo v prilogi)
8. Kadrovske zadeve.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta
- direktorica občinske uprave
- predstavniki podjetja Salonit Anhovo
- Tatjana Gregorčič, v. d. direktorica JSMGG
- Božidar Rustja
- Aleksander Štrukelj, predsednik KS Levpa s predstavnikoma skupine kmetov
- Lovska družina Kanal


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči
- Nadzorni odbor
- mediji

Koledar dogodkov

januar 2020
P T S Č P S N
  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

  

dne 27. januar vas vabimo:

 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo