Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Obvestilo o javnem natečaju

Datum: 21.04.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javni natečaji

Objavljamo javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za družbene dejavnosti.

Javni natečaj

Prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal v zaprti ovojnici z označbo "Za javni natečaj -Višji referent za družbene zadeve" v roku 8 dni po objavi prostega delovnega mesta na spletnih straneh www.obcina-kanal.si in pri zavodu RS za zaposlovanje.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo do zadnjega dne roka (29..4.2015) s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na telefonski številki:
05/39 81 200.