Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Sporočilo o prostem delovnem mestu VZDRŽEVALEC III

Datum: 07.04.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Objavljamo prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC III v Režijskem obratu občine Kanal ob Soči. Več o prijavi v spodnji priponki.

Razpis

Prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal v zaprti ovojnici z označbo "Prosto delovno mesto - VZDRŽEVALEC III" v roku 3 delovnih dni po objavi prostega delovnega mesta na spletnih straneh www.obcina-kanal.si in pri zavodu RS za zaposlovanje.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo do zadnjega dne roka (17.4.2015) s priporočeno pošiljko oddana na pošto.