Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Sporočilo

Sklic 2. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči

Datum: 26.01.2015
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET Številka: 9000-0001/2015-2 Datum: 22.01.2015 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

2. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 29. januarja 2015 ob 17. uri, v
sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal


Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.
2. Razprava in sklepanje o Letnem poročilu o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih.
Naslovna stran - Sklep o letnem poročilu
priloga
Poročevalec agencija Golea (gradivo v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o razpisu priznanj Občine Kanal ob Soči za leto 2015-predlog.
priloga Razpis
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
4. Razprava in sklepanje o Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015 –predlog in Razprava in sklepanje o
Proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 –predlog.
Proračun – sklep
Obrazložitve proračuna 2015-2016-predlog
Splošni del-predlog-tabela
Posebni del-predlog-tabela
Načrt razvojnih programov-predlog-tabela
Predlog kadrovskega načrta
Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2015
priloga 1
priloga 2
Naslovna stran -Letni program športa 2015, 2016
Letni program športa 2015
Letni program športa 2016
Pridelovalni program na območju Občine Kanal ob Soči
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
5. Razprava in sklepanje o Programu dela občinskega sveta v letu 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob Soči (predlog).
Poročevalec: predsednik KMVVI (gradivo v prilogi).
7. Kadrovske zadeve.
Poročevalec župan in KMVVI (gradivo bo dano na seji).
8. Premoženjsko pravne zadeve.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo v prilogi).

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.


Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave,
- Agencija Golea (Boštjan Mljač).


Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.

Koledar dogodkov

februar 2018
P T S Č P S N
    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

    

dne 18. februar vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • kontrada
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo