Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
Net Age Zgibanka socialno zdravstvenih storitev za starejše Umovadnica: Da ne pozabim

Sporočilo

Sklic 1. redne seje občinskega sveta Občine Kanal ob Soči

Datum: 05.12.2014
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sklici sej

Številka: 9000-0011/2014-2 Datum: 4.12.2014 Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/08) sklicujem

1. redno sejo občinskega sveta v četrtek, 11. decembra 2014 ob 17. uri, v sejni sobi občine, Trg svobode 23, Kanal

Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine kanal ob Soči.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:
1. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
2. Razprava in sklepanje o Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob Soči(predlog- 1. branje).
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
3. Razprava in sklepanje o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 – predlog.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
4. Obvestilo o sprejetem Sklepu župana o začasnem financiranju občine Kanal ob Soči v obdobju januar - marec 2015.
Poročevalec župan Andrej Maffi.
5. Kadrovske zadeve.
5B,
5A
Poročevalec župan in KMVVI (gradivo bo dano na seji)
6. Seznanitev z Regijskim razvojnim načrtom na področju socialnega varstva.
Poročevalec župan Andrej Maffi (gradivo je podano v prilogi).
7. Vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov.

Skladno s 3. odstavkom 27. člena Poslovnika občinskega sveta je vabilo s priloženim gradivom objavljeno vsaj tri dni pred sejo tudi na spletni strani občine.

Andrej Maffi
župan


Vabljeni:
- člani občinskega sveta,
- direktorica občinske uprave.

Obveščeni:
- krajevne skupnosti v Občini Kanal ob Soči,
- mediji.

Koledar dogodkov

februar 2018
P T S Č P S N
    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

    

dne 18. februar vas vabimo:

  • katalog informacij javnega značaja
  • PISO
  • Most
  • tic kanal
  • ita-slo
  • logotip EU projektov
  • kontrada
  • ooz nggzs
  • odbojkarski klub saloit anhovo