Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Razpis za financiranje štipendij in šolnin iz štipendijskega sklada "mmmart"

Datum: 20.10.2014
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Objavljamo Razpis za financiranje štipendij in šolnin iz štipendijskega sklada "mmmart" za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti za šolsko leto 2014/2015

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2014/2015 znaša 7.000,00 EUR. Podeli se do 8 štipendij.

Vloga mora biti predložena na spodnji naslov kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS ŠTIPENDIJ 2014/15.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.

Rok prijave: PONEDELJEK, 24. 11. 2014
Naslov: LIONS KLUB VOGRSKO, Vogrsko 46, 5293 Volčja Draga


Kontakt: Dragan Valenčič tel. 041 631 831
Vsak delavnik od 10. do 12. ure.


Razpis v celoti