Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Razpis občinskih štipendij za študijsko leto 2014/2015

Datum: 05.09.2014
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Razpis

Občina Kanal ob Soči objavlja Razpis za štipendije za študijsko leto 2014/2015. Občina dodeljuje štipendije za študente višjih strokovnih šol in študente visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji po dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo.

Za študijsko leto 2014/2015 se razpisuje 4 štipendije. Višina osnovne štipendije znaša 40% zadnje objavljene zajamčene plače v Republiki Sloveniji (Zajamčena plača znaša 237,73 EUR, 40% zajamčene plače znaša 95,092 EUR).

Pri dodelitvi štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji (4. člen Pravilnika o štipendiranju):
1. socialne razmere kandidata,
2. deficitarnost poklica (seznam deficitarnih poklicev je priloga Razpisa),
3. učni uspeh.

Kandidati lahko oddajo vlogo z dokazili od objave razpisa dalje. Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele v tajništvo občine do vključno ponedeljka, 6. oktobra 2014 do 12. ure. Vloge poslane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošiljko najkasneje v soboto, 4. oktobra 2014.

Razpis + seznam deficitarnih poklicev
Obrazec-Vloga