Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

1 SD OPN Kanal - Stališča do pripomb iz javne razgrnitve

Datum: 28.03.2014
Vir: Občinska uprava
Rubrika: Javne razgrnitve

Župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi, je dne 28.03.2014 sprejel SKLEP o stališčih do pripomb in predlogov podanih v postopku javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka 1. Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči

Sklep

Priloga