Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

  • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
  • Dežurni telefon
  • LAS projekti dolina Soče

  • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
  • Aktivni mladi
  • Zelena shema
<

Sporočilo

Obvestilo o javnem natečaju

Datum: 28.08.2012
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javni natečaji

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj - Višji svetovalec«, na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Kanal ob Soči www.obcina-kanal.si.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05-39 81 200 – ga. Nives Prijatelj.

Datum objave: 28. 8. 2012
Besedilo v celoti