Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23, p.p. 50
5213 Kanal

tel: 05 398 1200
obcina.kanal@obcina-kanal.si

 • Zvočni zapisi sej občinskega sveta
 • Dežurni telefon
 • LAS projekti dolina Soče

 • Program razvoja podeželja 2014 - 2020
 • Aktivni mladi
 • Zelena shema
<

Sporočilo

Javna razgrnitev predloga proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Datum: 16.12.2011
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Občina Kanal ob Soči objavlja javno razgrnitev predloga (1. branje) proračuna občine Kanal ob Soči za leto 2012, ki ga je potrdil občinski svet na 13. redni seji, dne 15.12.2011.

Javna razgrnitev bo potekala od 16.12.2011 do vključno 10.1.2012 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter
na sedežu Občine Kanal ob Soči.

Pripombe na predlog proračuna lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno, po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ali
po e-pošti na naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si.

Rok za podajanje pripomb je do vključno 10. 1. 2012.

ŽUPAN
Andrej Maffi
Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2012 z obrazložitvijo
- Obrazložitev
- Proračun občine Kanal ob Soči – splošni del
- Proračun občine Kanal ob Soči – posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Kadrovski načrt
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2012
- Sklep
- Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Koledar dogodkov


 • katalog informacij javnega značaja
 • PISO
 • Most
 • tic kanal
 • defibrilatorji
 • zaposlitveni_portal
 • ita-slo
 • logotip EU projektov
 • odbojkarski klub saloit anhovo